BOKDESIGN "Motorikk, lek og læring 2" 
 

Motorikkens betydning i utviklingen av grunnleggende ferdigheter i språk, lesing og regning. 

Boken er beregnet for barnehagelærere og lærere, men også for andre som er i kontakt med barn, som for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter og spesialpedagoger. I tillegg kan foreldre ha god nytte av dette stoffet. Her beskrives både dysleksi, dyskalkuli og dysgrafi, og mulig årsaker og metoder som kan benyttes. Mye kan forebygges hvis man lar barna være aktive i et variert miljø helt fra fødselen av. Man kan bygge en positiv selvoppfatning, som er så viktig for barn som skal møte en krevende og utfordrende hverdag på mange måter i oppveksten.

Fås kjøp HER