Disse plakatene ble laget for noen år siden for Bryne og Rosseland skuler. Levetiden har vist seg lang og de har nå kommet i 3. opplag.
De henger i klasserom og fellesrom og for å bevisstgjøre elevene i forhold til mobbing. 

Ta kontakt om du vil bestille noen til DIN skole.