Katalog - plakat - digital og printet invitasjon

Katalog til keramiker Karen Erland sin utstilling "Det som var og det som er" Utstillingen var på Skur 2 i Stavanger i oktober 2016.

Et spennende prosjekt med ulike papirkvaliteter og sidebredder.