Katalog for utstillingen OMSORG på Hå gamle prestegard, 44 sider limfrest
Trykket hos Ålgård Offset